Onze 4 pijlers en enkele voorbeelden :

SOCIALE PROJECTEN

a. Integratie
b. Strijd tegen armoede
c. Strijd tegen racisme
d. Strijd tegen sexisme en homofobie
e. Hulp voor mensen met Vermindere Mobiliteit

DUURZAME EN ECOLOGISCHE

a. Energiebesparing
b. Strijd tegen de opwarming van de aarde
c. Herbebossing, boomaanplanting
d. Bescherming van natuurlijke bronnen
e. Duurzaam bouwen
f. Zachte mobiliteit (aanleg van fietsenstallingen, oplaadpunten, verhuur van elektrische scooters, enz.)

IMPACT VAN COVID-19 CRISIS

a. Inkomstenverlies goedmaken en de toekomst van de club veiligstellen
b. De infrastructuur op een veilige manier aanpassen om fans te verwelkomen
c. Steun de ziekenhuizen, het medisch en verplegend personeel in uw stad

MAATSCHAPPELIJKE PROJECTEN

a. Strijd tegen corruptie
b. Lokale werkgelegenheid en reïntegratie
c. Welzijn op het werk
d. Diversiteit
e. Opleiding van jongeren (academie, sportschool, infrastructuur…)